ScreenshotatSep2819 46 45 437x390 1

Bạn đang tìm kiếm cách đổi tên trong Zoom bằng máy tính, điện thoại để gây ấn tượng với mọi người nhưng chưa biết cách thực hiện. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn cho các bạn 4 cách đổi tên trên Zoom trên điện thoại, máy tính cực đơn giản.

3 cách đổi tên trên Zoom trên điện thoại, máy tính cực đơn giản

3 cách đổi tên trên Zoom trên điện thoại thông minh, máy tính cực đơn thuầnBài hướng dẫn được thực thi trên máy tính Macbook Air 2017 và điện thoại thông minh iPhone X. Bạn hoàn toàn có thể thực thi các bước tương tự như với các máy tính hệ điều hành quản lý Windows và điện thoại cảm ứng Android .

I. Cách đổi tên trên Zoom khi lớp học, họp online đang diễn ra

1. Cách đổi tên trên Zoom khi lớp học, họp online đang diễn ra trên máy tính

Bước 1: Mở Zoom trên máy tính, khi lớp học, họp online đang diễn ra, chọn Người tham gia.

Mở Zoom trên máy tính, khi lớp học, họp online đang diễn ra, chọn Người tham gia

Mở Zoom trên máy tính, khi lớp học, họp trực tuyến đang diễn ra, chọn Người tham gia

Bước 2: Chọn Khác ở bên phải tên của bạn.

Chọn Khác ở bên phải tên của bạn

Chọn Khác ở bên phải tên của bạn

Bước 3: Chọn Đổi tên.

Chọn Đổi tên

Chọn Đổi tên

Bước 4: Nhập tên mà bạn muốn đổi tại khung Nhập tên mới ở đây > Chọn Đổi tên.

Nhập tên mà bạn muốn đổi tại khung Nhập tên mới ở đây > Chọn Đổi tên” class=”lazy” height=”194″ src=”https://cdn.tgdd.vn//GameApp/1254775//ScreenshotatSep2414-21-07-457×194.jpg” title=”Nhập tên mà bạn muốn đổi tại khung Nhập tên mới ở đây > Chọn Đổi tên” width=”457″/></p>
<p>Nhập tên mà bạn muốn đổi tại khung Nhập tên mới ở đây > Chọn Đổi tên</p>
<h4><span class=2. Cách đổi tên trên Zoom khi lớp học, họp online đang diễn ra trên điện thoại

Bước 1: Mở ứng dụng Zoom, khi lớp học, họp online đang diễn ra, chọn biểu tượng Người tham gia.

Mở ứng dụng Zoom, khi lớp học, họp online đang diễn ra, chọn biểu tượng Người tham gia

Mở ứng dụng Zoom, khi lớp học, họp trực tuyến đang diễn ra, chọn hình tượng Người tham gia

Bước 2: Nhấn vào tên của bạn tại danh sách người tham gia.

Nhấn vào tên của bạn tại danh sách người tham gia

Nhấn vào tên của bạn tại list người tham gia

Bước 3: Chọn Đổi tên.

Chọn Đổi tên

Chọn Đổi tên

Bước 4: Nhập tên mà bạn muốn đổi tại khung > Chọn Hoàn thành.

Nhập tên mà bạn muốn đổi tại khung > Chọn Hoàn thành” class=”lazy” height=”451″ src=”https://cdn.tgdd.vn//GameApp/1254775//682b984ec6fe30a069efcopy-800×451.jpg” title=”Nhập tên mà bạn muốn đổi tại khung > Chọn Hoàn thành” width=”800″/></p>
<p>Nhập tên mà bạn muốn đổi tại khung > Chọn Hoàn thành</p>
<h3><span class=II. Cách đổi tên của người khác trên Zoom

Lưu ý: Để đổi tên của người tham gia cuộc họp trên Zoom bạn phải là người chủ trì cuộc họp, học online.

1. Cách đổi tên của người khác trên Zoom trên máy tính

Bước 1: Mở Zoom trên máy tính, sau khi tạo lớp học, họp online trên Zoom, chọn Người tham gia.

Mở Zoom trên máy tính, sau khi tạo lớp học, họp online trên Zoom, chọn Người tham gia

Mở Zoom trên máy tính, sau khi tạo lớp học, họp trực tuyến trên Zoom, chọn Người tham gia

Bước 2: Chọn Khác ở bên phải tên của người mà bạn muốn đổi tên.

Chọn Khác ở bên phải tên của người mà bạn muốn đổi tên

Chọn Khác ở bên phải tên của người mà bạn muốn đổi tên

Bước 3: Chọn Đổi tên.

Chọn Đổi tên

Chọn Đổi tên

Bước 4: Nhập tên mà bạn muốn đổi tại khung Nhập tên mới ở đây > Chọn Đổi tên.

Nhập tên mà bạn muốn đổi tại khung Nhập tên mới ở đây > Chọn Đổi tên” class=”lazy” height=”194″ src=”https://cdn.tgdd.vn//GameApp/1254775//ScreenshotatSep2414-21-07-457×194-1.jpg” title=”Nhập tên mà bạn muốn đổi tại khung Nhập tên mới ở đây > Chọn Đổi tên” width=”457″/></p>
<p>Nhập tên mà bạn muốn đổi tại khung Nhập tên mới ở đây > Chọn Đổi tên</p>
<h4><span class=2. Cách đổi tên của người khác trên Zoom trên điện thoại

Bước 1: Mở ứng dụng Zoom, sau khi tạo lớp học, họp online trên Zoom, chọn biểu tượng Người tham gia.

Mở ứng dụng Zoom, sau khi tạo lớp học, họp online trên Zoom, chọn biểu tượng Người tham gia

Mở ứng dụng Zoom, sau khi tạo lớp học, họp trực tuyến trên Zoom, chọn hình tượng Người tham gia

Bước 2: Nhấn vào tên của người mà bạn muốn đổi tên tại danh sách người tham gia.

Nhấn vào tên của người mà bạn muốn đổi tên tại danh sách người tham gia

Nhấn vào tên của người mà bạn muốn đổi tên tại list người tham gia

Bước 3: Chọn Đổi tên.

Chọn Đổi tên

Chọn Đổi tên

Bước 4: Nhập tên mà bạn muốn đổi tại khung > Chọn Hoàn thành.

Nhập tên mà bạn muốn đổi tại khung > Chọn Hoàn thành” class=”lazy” height=”451″ src=”https://cdn.tgdd.vn//GameApp/1254775//f958b1ccef7c1922406dcopy-800×451.jpg” title=”Nhập tên mà bạn muốn đổi tại khung > Chọn Hoàn thành” width=”800″/></p>
<p>Nhập tên mà bạn muốn đổi tại khung > Chọn Hoàn thành</p>
<h3><span class=III. Cách đổi tên Zoom trước khi tham gia lớp học, họp online

1. Cách đổi tên Zoom trước khi tham gia lớp học, họp online trên máy tính

Trước khi tham gia vào lớp học, họp online trên Zoom trên máy tính, bạn có thể đổi tên bằng cách nhập tên mới tại khung Tên của bạn.

Bạn có thể đổi tên bằng cách nhập tên mới tại khung Tên của bạn

Bạn hoàn toàn có thể đổi tên bằng cách nhập tên mới tại khung Tên của bạn

2. Cách đổi tên Zoom trước khi tham gia lớp học, họp online trên điện thoại

Trước khi tham gia vào lớp học, họp online trên Zoom trên điện thoại, bạn có thể đổi tên bằng cách nhập tên mới tại khung.

Bạn có thể đổi tên bằng cách nhập tên mới tại khung

Bạn hoàn toàn có thể đổi tên bằng cách nhập tên mới tại khung

IV. Cách đổi tên Zoom trong hồ sơ (Profile)

1. Cách đổi tên Zoom trong hồ sơ (Profile) trên máy tính

Bước 1: Mở Zoom trên máy tính, nhấn vào ảnh đại diện của bạn ở góc trên bên phải > Chọn Hồ sơ của tôi.

Nhấn vào ảnh đại diện của bạn ở góc trên bên phải > Chọn Hồ sơ của tôi” class=”lazy” height=”629″ src=”https://cdn.tgdd.vn//GameApp/1254775//A%CC%89nhchu%CC%A3pMa%CC%80nhi%CC%80nh2021-09-24lu%CC%81c14.43.15-354×629.jpg” title=”Nhấn vào ảnh đại diện của bạn ở góc trên bên phải > Chọn Hồ sơ của tôi” width=”354″/></p>
<p>Nhấn vào ảnh đại diện thay mặt của bạn ở góc trên bên phải > Chọn Hồ sơ của tôi</p>
<p><strong>Bước 2:</strong> Chọn <strong>Chỉnh sửa</strong> ở bên phải tên của bạn.</p>
<p class=Chọn Chỉnh sửa ở bên phải tên của bạn

Chọn Chỉnh sửa ở bên phải tên của bạn

Bước 3: Nhập tên mới mà bạn muốn đổi tại mục Tên, HọTên hiển thị > Chọn Lưu.

Nhập tên mới mà bạn muốn đổi tại mục Tên, Họ và Tên hiển thị > Chọn Lưu” class=”lazy” height=”562″ src=”https://cdn.tgdd.vn//GameApp/1254775//ScreenshotatSep2414-46-17-437×562.jpg” title=”Nhập tên mới mà bạn muốn đổi tại mục Tên, Họ và Tên hiển thị > Chọn Lưu” width=”437″/></p>
<p>Nhập tên mới mà bạn muốn đổi tại mục Tên, Họ và Tên hiển thị > Chọn Lưu</p>
<h4><span class=2. Cách đổi tên Zoom trong hồ sơ (Profile) trên điện thoại

Bước 1: Mở ứng dụng Zoom, chọn Cài đặt ở góc dưới bên phải.

Mở ứng dụng Zoom, chọn Cài đặt ở góc dưới bên phải

Mở ứng dụng Zoom, chọn Cài đặt ở góc dưới bên phải

Bước 2: Nhấn vào biểu tượng mũi tên đầu tiên.

Nhấn vào biểu tượng mũi tên đầu tiên

Nhấn vào hình tượng mũi tên tiên phong

Bước 3: Chọn Hiển thị tên.

Chọn Hiển thị tên

Chọn Hiển thị tên

Bước 4: Nhập tên mới mà bạn muốn đổi tại mục TÊN, HỌHIỂN THỊ TÊN > Chọn Lưu.

Nhập tên mới mà bạn muốn đổi tại mục TÊN, HỌ và HIỂN THỊ TÊN > Chọn Lưu” class=”lazy” height=”1200″ src=”https://cdn.tgdd.vn//GameApp/1254775//7a099480ca303c6e6521copy-675×1200.jpg” title=”Nhập tên mới mà bạn muốn đổi tại mục TÊN, HỌ và HIỂN THỊ TÊN > Chọn Lưu” width=”675″/></p>
<p class=Nhập tên mới mà bạn muốn đổi tại mục TÊN, HỌ và HIỂN THỊ TÊN > Chọn Lưu

Bài viết trên đã hướng dẫn cho các bạn 4 cách đổi tên trên Zoom trên điện thoại thông minh, máy tính cực đơn thuần. Nếu bạn thấy hữu dụng thì hãy san sẻ với bạn hữu và đừng quên để lại phản hồi phía bên dưới nhé !

Một số mẫu laptop xịn sò đang kinh doanh tại Thế Giới Di Động:

1

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.