tao bang access 14
Khi tạo một cơ sở tài liệu, bạn sẽ tàng trữ tài liệu của mình trong các đối tượng người dùng Bảng. Các đối tượng người dùng trong database phụ thuộc vào rất nhiều vào bảng, bạn hãy luôn mở màn phong cách thiết kế cơ sở tài liệu bằng cách tạo tổng thể các bảng, sau đó mới tới các đối tượng người tiêu dùng khác. Trước khi tạo bảng, hãy xem xét cẩn trọng các nhu yếu của mình và xác lập toàn bộ các bảng mà bạn cần.

Tạo bảng Datasheet View

Chúng ta hãy thử tạo bảng tiên phong, tàng trữ thông tin cơ bản của Nhân viên công ty như sau : Tên trường Kiểu dữ liệu NhanvienID AutoNumber Ten Short Text Ho Short Text Diachi1 Short Text Diachi2 Short Text Quan Short Text Thanhpho Short Text Mabuudien Short Text Dienthoai Short Text

Theo bảng trên, ta có kiểu dữ liệu Short Text áp dụng cho tất cả các trường dữ liệu. Tiếp theo, mở một cơ sở dữ liệu trống trong Access.

Mở một cơ sở dữ liệu trống trong Access

Bạn đang đọc: Trung tâm sáng tạo Microsoft

Đây là khu vực chúng ta sẽ làm việc. Khi mở một database trống thì Access tự động ở chế độ bảng Datasheet View.

Bây giờ ta chuyển sang tab Field, bạn sẽ thấy trường ID được tự động đặt kiểu dữ liệu là AutoNumber, là định danh (ID) duy nhất và là khóa chính trong bảng này.

Trường ID được tự động đặt kiểu dữ liệu là AutoNumber

Trường ID đã được tạo sẵn, giờ ta đổi tên cho phù hợp với yêu cầu của mình. Click vào Name & Caption trong Ribbon và bạn sẽ thấy một hộp thoại xuất hiện.

Click vào Name & Caption trong Ribbon

Điền thông tin vào hộp thoại xuất hiện

Thay đổi tên của trường này thành NhanvienID để phù hợp với bảng đã tạo. Nhập thông tin tùy chọn khác nếu bạn muốn và nhấp vào OK.

Thông tin mới được hiển thị

Bây giờ chúng ta hãy thêm một số trường bằng cách nhấp vào Click to add.

Thêm một số trường bằng cách nhấp vào Click to add

Chọn kiểu dữ liệu Short Text và nhập tên vào tất cả các trường.

Chọn kiểu dữ liệu Short Text và nhập tên vào tất cả các trường.

Khi tất cả các trường được thêm vào đầy đủ, hãy nhấp vào biểu tượng Save để xuất hiện hộp thoại Save As, hãy nhập tên bảng vào Table Name cho bảng vừa tạo.

Nhập tên bảng vào Table Name cho bảng vừa tạo

Có thể bạn sẽ thắc mắc, tiền tố tbl là viết tắt của table. Click vào OK và bạn sẽ thấy bảng xuất hiện trong khung điều hướng.

Bảng vừa tạo xuất hiện trong khung điều hướng.

Tạo bảng Design View

Ở ví dụ trên Quantrimang đã tạo bảng dạng Datasheet View. Bây giờ tất cả chúng ta sẽ tạo một bảng khác sử dụng Table Design View về một dự án Bất Động Sản, gồm các trường sau : Tên trường Kiểu dữ liệu DuAnID AutoNumber TenDuAn Short Text BienTap Short Text TacGia Short Text TinhTrang Short Text HopDong Attachment TimeBatdau Date/Time TimeKethuc Date/Time NganSach Currency GhiChu Long Text

Tiếp theo bạn đi tới tab Create.

Tab Create

Click chọn Table View, bạn có thể thấy giao diện này tên trường và kiểu dữ liệu sẽ được đặt cạnh nhau, khác hoàn toàn với Datasheet View.

Giao diện này tên trường và kiểu dữ liệu sẽ được đặt cạnh nhau

Bây giờ chúng ta cần đặt DuAnID làm khóa chính cho bảng này, ta chọn DuAnID và nhấp vào tùy chọn Primary Key trong ribbon.

Đặt DuAnID làm khóa chính cho bảng này

Bây giờ bạn hoàn toàn có thể thấy một hình tượng chìa khóa nhỏ sẽ hiển thị bên cạnh trường đó. Tiếp theo, lưu và đặt tên cho bảng này.

Lưu và đặt tên cho bảng

Bấm OK. Bạn cũng có thể chỉnh sửa bảng này về dạng Datasheet View bằng cách click vào nút View ở góc bên trái thanh Ribbon

Đưa bảng này về dạng Datasheet View bằng cách click vào nút View ở góc bên trái

Nếu muốn chỉnh sửa bảng này hoặc trường cụ thể nào, bạn có thể chỉnh sửa trực tiếp ở dạng này, không cần quay lại dạng Design View để thay đổi. Ví dụ, cập nhật trường TinhTrang như hình sau.

Cập nhật trường TinhTrang

Click Ok để xem sự thay đổi.

tao bang access 16

Bài trước : Các kiểu tài liệu trong Access năm nay Bài tiếp : Làm việc với Bảng trong Access năm nay

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.