64decd210b899cb26c7a4b66d088f43d

Các điều khiển của AirPods

Bên cạnh việc điều khiển âm thanh từ các ứng dụng mà bạn sử dụng với AirPods, bạn hoàn toàn có thể sử dụng các điều khiển trực tiếp trên AirPods để thực thi những việc như tạm dừng và liên tục phát lại, bỏ lỡ bài, vấn đáp cuộc gọi và sử dụng Siri. Bạn hoàn toàn có thể kiểm soát và điều chỉnh các điều khiển cho AirPods ( thế hệ 1 và 2 ), AirPods Pro hoặc AirPods Max trên thiết bị của mình .

Trên thiết bị của bạn, đi tới Cài đặt 492fec5aff74dbdef9b526177c3804b4 > Bluetooth, sau đó chạm vào nút Tác vụ khả dụng bên cạnh AirPods của bạn.

Các điều khiển của AirPods (thế hệ 1 và 2)

Vị trí để chạm hai lần trên AirPods (thế hệ 1 và 2) nằm ở đầu trên của thân tai nghe.Bạn hoàn toàn có thể vấn đáp cuộc gọi đến bằng cử chỉ chạm hai lần. Bạn cũng hoàn toàn có thể thiết lập mỗi AirPods để triển khai một trong các tác vụ sau đây với cử chỉ chạm hai lần :

 • Phát và tạm dừng nội dung âm thanh.

 • Phát bài tiếp theo .
 • Quay lại bài trước đó .
 • Kích hoạt Siri .

Hãy xem Thay đổi thiết lập âm thanh cho AirPods ( thế hệ 1 và 2 ) .

Các điều khiển của AirPods (thế hệ 3)

Vị trí của Cảm biến lực trên AirPods (thế hệ 3) nằm ở đầu trên của thân tai nghe.Mỗi AirPods ( thế hệ 3 ) có một Cảm biến lực trên thân tai nghe. Cảm biến lực được thiết lập tự động hóa để thực thi tác vụ sau :

 • Phát và tạm dừng âm thanh : Nhấn Cảm biến lực một lần. Để liên tục phát lại, hãy nhấn lại .
 • Phát bài tiếp theo : Nhấn Cảm biến lực hai lần .
 • Phát bài trước đó : Nhấn Cảm biến lực ba lần .
 • Trả lời cuộc gọi : Khi bạn nhận được một cuộc gọi, hãy nhấn Cảm biến lực .
 • Kích hoạt Siri : Nhấn và giữ Cảm biến lực, sau đó đặt câu hỏi, điều khiển ứng dụng và các tác vụ khác .

Các điều khiển của AirPods Pro

Vị trí của Cảm biến lực trên AirPods Pro, nằm ở đầu trên của thân tai nghe khi AirPods được đeo trong tai.Mỗi AirPods Pro có một Cảm biến lực trên thân tai nghe. Sử dụng Cảm biến lực để thực thi bất kể tác vụ nào sau đây :

 • Phát và tạm dừng âm thanh : Nhấn Cảm biến lực một lần. Để liên tục phát lại, hãy nhấn lại .
 • Phát bài tiếp theo : Nhấn Cảm biến lực hai lần .
 • Phát bài trước đó : Nhấn Cảm biến lực ba lần .
 • Trả lời cuộc gọi : Khi bạn nhận được một cuộc gọi, hãy nhấn Cảm biến lực .
 • Chuyển đổi giữa chính sách Khử tiếng ồn và Xuyên âm : Bạn hoàn toàn có thể thiết lập một trong hai AirPods để triển khai tác vụ này khi bạn nhấn và giữ Cảm biến lực. Hãy xem Thay đổi thiết lập âm thanh cho AirPods Pro .
 • Kích hoạt Siri: Bạn có thể thiết lập một trong hai AirPods để thực hiện tác vụ này khi bạn nhấn và giữ Cảm biến lực. Hãy xem Thiết lập Siri.

Các điều khiển của AirPods Max

Tai nghe bên phải trên AirPods Max đang hiển thị Digital Crown ở trên cùng bên trái của tai nghe và nút kiểm soát tiếng ồn ở trên cùng bên phải.Bạn hoàn toàn có thể sử dụng Digital Crown và nút trấn áp tiếng ồn – nằm trên tai nghe bên phải – để điều khiển âm thanh cũng như cuộc gọi điện thoại cảm ứng và FaceTime .

Điều khiển nội dung âm thanh

Bạn hoàn toàn có thể sử dụng Digital Crown và nút trấn áp tiếng ồn để thực thi bất kể tác vụ nào sau đây :

 • Phát và tạm dừng nội dung âm thanh : Nhấn Digital Crown một lần. Để liên tục phát lại, hãy nhấn lại .
 • Phát bài tiếp theo : Bấm Digital Crown hai lần .
 • Phát bài trước đó : Bấm Digital Crown ba lần .
 • Điều chỉnh âm lượng : Xoay Digital Crown .
 • Chuyển đổi giữa chính sách Khử tiếng ồn và Xuyên âm : Nhấn nút trấn áp tiếng ồn. Hãy xem Thay đổi thiết lập âm thanh cho AirPods Max .

Điều khiển cuộc gọi điện thoại và FaceTime

Khi bạn nhận được một cuộc gọi, hãy sử dụng Digital Crown để triển khai bất kể tác vụ nào sau đây :

 • Trả lời cuộc gọi : Nhấn Digital Crown một lần. Nhấn lại để kết thúc cuộc gọi .
 • Từ chối cuộc gọi đến : Nhấn Digital Crown hai lần .
 • Trả lời cuộc gọi đến thứ hai và chuyển cuộc gọi đến thứ nhất vào chính sách giữ : Nhấn Digital Crown một lần .
 • Chuyển đổi giữa hai cuộc gọi đang diễn ra : Bấm Digital Crown hai lần để kết thúc cuộc gọi hiện tại và chuyển sang cuộc gọi khác .
 • Từ chối cuộc gọi đến thứ hai : Nhấn và giữ Digital Crown .
 • Gửi cuộc gọi đến điện thoại của bạn: Bấm Digital Crown hai lần.

Kích hoạt Siri

 • Kích hoạt Siri : Nhấn và giữ Digital Crown một lần, đợi âm báo, sau đó đặt câu hỏi, điều khiển ứng dụng và nhiều tác vụ khác .

Hãy xem Thực hiện và vấn đáp cuộc gọi bằng AirPods Max .Hướng dẫn này dành cho iOS 15.1, iPadOS 15.1, watchOS 8.1, tvOS 15.1, macOS Monterey trở lên.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.