Screenshot2418 800x450 1

Bạn đang muốn thực hiện chỉnh sửa hình ảnh trên Photoshop nhưng file ảnh gốc lại được lưu dưới dạng PDF, vậy phải làm cách nào để có thể chuyển những file PDF đó thành Photoshop. Đừng lo lắng nhé vì ở bài viết này mình sẽ hướng dẫn bạn cách chuyển file PDF sang Photoshop cực đơn giản, nhanh chóng. Hãy bắt đầu nào!

Cách chuyển file PDF sang Photoshop cực đơn giản, nhanh chóng

Cách chuyển file PDF sang Photoshop cực đơn thuần, nhanh gọnBài viết được triển khai trên máy tính hệ điều hành quản lý Windows với phiên bản Adobe Photoshop CC, ngoài những bạn cũng hoàn toàn có thể thực thi trên các phiên bản khác của Photoshop và trên hệ quản lý MacOS với thao tác tương tự như .

I. Các lưu ý bạn cần biết trước khi chuyển đổi PDF sang Photoshop

Việc chuyển đổi PDF sang Photoshop hay chuyển đổi PDF sang PSD có các bước thực hiện sẽ khá dễ dàng, đơn giản để mọi người thực hiện. Tuy nhiên, bạn cần biết và lưu ý những vấn đề sau trước khi thực hiện chuyển đổi:

Những trường hợp NÊN chuyển đổi PDF sang Photoshop:

  • Chuyển đổi hình ảnh từ PDF sang Photoshop.
  • File PDF có kích thước nhẹ.
  • Hình ảnh rõ ràng.

Những trường hợp KHÔNG NÊN chuyển đổi PDF sang Photoshop:

  • Không chuyển đổi văn bản vì chúng sẽ không hiển thị đầy đủ sau khi chuyển.
  • File PDF có kích thước quá lớn.

II. Cách chuyển đổi PDF sang Photoshop bằng trang Web

Ở cách này thì bạn hoàn toàn có thể lựa chọn 1 trong 3 website mình gợi ý bên dưới để triển khai quy đổi PDF sang Photoshop nhé !

1. Chuyển đổi PDF sang Photoshop bằng convertio

Bước 1: Truy cập vào trang convertio.co > Nhấn vào Chọn tập tin.

Truy cập vào trang convertio.co > Nhấn vào Chọn tập tin” class=”lazy” height=”450″ src=”https://cdn.tgdd.vn//GameApp/1360971//Screenshot(2407)-800×450.jpg” title=”Truy cập vào trang convertio.co > Nhấn vào Chọn tập tin” width=”800″/></p>
<p>Truy cập vào trang convertio.co > Nhấn vào Chọn tập tin</p>
<p><strong>Bước 2:</strong> Chọn <strong>file PDF</strong> cần chuyển đổi > Nhấn <strong>Open</strong>.</p>
<p class=Chọn file PDF cần chuyển đổi > Nhấn Open” class=”lazy” height=”450″ src=”https://cdn.tgdd.vn//GameApp/1360971//Screenshot(2408)-800×450.jpg” title=”Chọn file PDF cần chuyển đổi > Nhấn Open” width=”800″/></p>
<p>Chọn file PDF cần quy đổi > Nhấn Open</p>
<p><strong>Bước 3:</strong> Kiểm tra lại định dạng cần chuyển là PSD > Nhấn <strong>Chuyển đổi</strong>.</p>
<p><strong>Lưu ý:</strong> Trong quá trình chuyển đổi thì bạn sẽ phải chờ đôi chút nhé, thời gian chờ nhanh hay lâu sẽ phục thuộc vào kích thước file PDF của bạn.</p>
<p class=Kiểm tra lại định dạng cần chuyển là PSD > Nhấn Chuyển đổi” class=”lazy” height=”450″ src=”https://cdn.tgdd.vn//GameApp/1360971//Screenshot(2409)-800×450.jpg” title=”Kiểm tra lại định dạng cần chuyển là PSD > Nhấn Chuyển đổi” width=”800″/></p>
<p>Kiểm tra lại định dạng cần chuyển là PSD > Nhấn Chuyển đổi</p>
<p><strong>Bước 4:</strong> Sau khi chuyển đổi xong > Bạn <strong>nhấn</strong> <strong>Tải về</strong> để tải file PDF đã được chuyển thành Photoshop.</p>
<p class=Sau khi chuyển đổi xong > Nhấn Tải về để tải file PDF đã được chuyển thành Photoshop” class=”lazy” height=”450″ src=”https://cdn.tgdd.vn//GameApp/1360971//Screenshot(2410)-800×450.jpg” title=”Sau khi chuyển đổi xong > Nhấn Tải về để tải file PDF đã được chuyển thành Photoshop” width=”800″/></p>
<p>Sau khi quy đổi xong > Nhấn Tải về để tải file PDF đã được chuyển thành Photoshop</p>
<h4><span class=2. Chuyển đổi PDF sang Photoshop bằng Anycov

Bước 1: Truy cập vào trang Anycov > Nhấn vào CHỌN TỆP.

Truy cập vào trang Anycov > Nhấn vào CHỌN TỆP” class=”lazy” height=”450″ src=”https://cdn.tgdd.vn//GameApp/1360971//Screenshot(2411)-800×450.jpg” title=”Truy cập vào trang Anycov > Nhấn vào CHỌN TỆP” width=”800″/></p>
<p>Truy cập vào trang Anycov > Nhấn vào CHỌN TỆP</p>
<p><strong>Bước 2:</strong> Chọn<strong> file PDF</strong> cần chuyển đổi > Nhấn <strong>Open</strong>.</p>
<p class=Chọn file PDF cần chuyển đổi > Nhấn Open” class=”lazy” height=”450″ src=”https://cdn.tgdd.vn//GameApp/1360971//Screenshot(2412)-800×450.jpg” title=”Chọn file PDF cần chuyển đổi > Nhấn Open” width=”800″/></p>
<p>Chọn file PDF cần quy đổi > Nhấn Open</p>
<p><strong>Bước 3:</strong> Kiểm tra lại định dạng cần chuyển là PSD > Nhấn <strong>CHUYỂN ĐỔI</strong>.</p>
<p><strong>Lưu ý:</strong> Trong quá trình chuyển đổi thì bạn sẽ phải chờ đôi chút nhé, thời gian chờ nhanh hay lâu sẽ phục thuộc vào kích thước file PDF của bạn.</p>
<p class=Kiểm tra lại định dạng cần chuyển là PSD > Nhấn CHUYỂN ĐỔI” class=”lazy” height=”450″ src=”https://cdn.tgdd.vn//GameApp/1360971//Screenshot(2413)-800×450.jpg” title=”Kiểm tra lại định dạng cần chuyển là PSD > Nhấn CHUYỂN ĐỔI” width=”800″/></p>
<p>Kiểm tra lại định dạng cần chuyển là PSD > Nhấn CHUYỂN ĐỔI</p>
<p><strong>Bước 4:</strong> Sau khi chuyển đổi xong > Bạn <strong>nhấn</strong> <strong>TẢI VỀ .PSD</strong> để tải file PDF đã được chuyển thành Photoshop.</p>
<p class=Sau khi chuyển đổi xong > Nhấn TẢI VỀ .PSD để tải file PDF đã được chuyển thành Photoshop” class=”lazy” height=”450″ src=”https://cdn.tgdd.vn//GameApp/1360971//Screenshot(2414)-800×450.jpg” title=”Sau khi chuyển đổi xong > Nhấn TẢI VỀ .PSD để tải file PDF đã được chuyển thành Photoshop” width=”800″/></p>
<p class=Sau khi chuyển đổi xong > Nhấn TẢI VỀ .PSD để tải file PDF đã được chuyển thành Photoshop

3. Chuyển đổi PDF sang Photoshop bằng onlineconvertfree

Bước 1: Truy cập vào trang onlineconvertfree > Nhấn vào HÃY CHỌN TỆP.

Truy cập vào trang onlineconvertfree > Nhấn vào HÃY CHỌN TỆP” class=”lazy” height=”450″ src=”https://cdn.tgdd.vn//GameApp/1360971//Screenshot(2415)-800×450.jpg” title=”Truy cập vào trang onlineconvertfree > Nhấn vào HÃY CHỌN TỆP” width=”800″/></p>
<p>Truy cập vào trang onlineconvertfree > Nhấn vào HÃY CHỌN TỆP</p>
<p><strong>Bước 2:</strong> Chọn <strong>file PDF</strong> cần chuyển đổi > Nhấn <strong>Open</strong>.</p>
<p class=Chọn file PDF cần chuyển đổi > Nhấn Open” class=”lazy” height=”449″ src=”https://cdn.tgdd.vn//GameApp/1360971//Screenshot(2416)-800×449.jpg” title=”Chọn file PDF cần chuyển đổi > Nhấn Open” width=”800″/></p>
<p>Chọn file PDF cần quy đổi > Nhấn Open</p>
<p><strong>Bước 3:</strong> Kiểm tra lại định dạng cần chuyển là PSD > Nhấn <strong>CHUYỂN ĐỔI</strong>.</p>
<p><strong>Lưu ý:</strong> Trong quá trình chuyển đổi thì bạn sẽ phải chờ đôi chút nhé, thời gian chờ nhanh hay lâu sẽ phục thuộc vào kích thước file PDF của bạn.</p>
<p class=Kiểm tra lại định dạng cần chuyển là PSD > Nhấn CHUYỂN ĐỔI” class=”lazy” height=”450″ src=”https://cdn.tgdd.vn//GameApp/1360971//Screenshot(2417)-800×450.jpg” title=”Kiểm tra lại định dạng cần chuyển là PSD > Nhấn CHUYỂN ĐỔI” width=”800″/></p>
<p>Kiểm tra lại định dạng cần chuyển là PSD > Nhấn CHUYỂN ĐỔI</p>
<p><strong>Bước 4:</strong> Sau khi chuyển đổi xong > Bạn <strong>kéo xuống phía dưới</strong> của trang > Nhấn <strong>Tải về</strong> để tải file PDF đã được chuyển thành Photoshop.</p>
<p class=Sau khi chuyển đổi xong > Kéo xuống phía dưới của trang > Nhấn Tải về để tải file PDF đã được chuyển thành Photoshop” class=”lazy” height=”450″ src=”https://cdn.tgdd.vn//GameApp/1360971//Screenshot(2418)-800×450.jpg” title=”Sau khi chuyển đổi xong > Kéo xuống phía dưới của trang > Nhấn Tải về để tải file PDF đã được chuyển thành Photoshop” width=”800″/></p>
<p>Sau khi quy đổi xong > Kéo xuống phía dưới của trang > Nhấn Tải về để tải file PDF đã được chuyển thành Photoshop</p>
<h3><span class=III. Cách mở file PDF trong Photoshop

1. Hướng dẫn nhanh

Mở phần mềm Photoshop > Chọn thẻ File > Open > Chọn file PDF cần mở > Open > Chỉnh sửa các thuộc tính trước khi mở > Nhấn OK để mở file PDF trong Photoshop.

2. Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Mở phần mềm Photoshop > Chọn thẻ File > Chọn Open.

Mở phần mềm Photoshop > Chọn thẻ File > Chọn Open” class=”lazy” height=”450″ src=”https://cdn.tgdd.vn//GameApp/1360971//Screenshot(2419)-800×450.jpg” title=”Mở phần mềm Photoshop > Chọn thẻ File > Chọn Open” width=”800″/></p>
<p>Mở ứng dụng Photoshop > Chọn thẻ File > Chọn Open</p>
<p><strong>Bước 2: </strong>Ở hộp thoại hiện lên > Chọn <strong>file PDF cần mở</strong> > Nhấn <strong>Open</strong>.</p>
<p class=Ở hộp thoại hiện lên > Chọn file PDF cần mở > Nhấn Open” class=”lazy” height=”450″ src=”https://cdn.tgdd.vn//GameApp/1360971//Screenshot(2420)-800×450.jpg” title=”Ở hộp thoại hiện lên > Chọn file PDF cần mở > Nhấn Open” width=”800″/></p>
<p>Ở hộp thoại hiện lên > Chọn file PDF cần mở > Nhấn Open</p>
<p><strong>Bước 3: </strong>Chỉnh sửa các thuộc tính trước khi mở tỏng hộp thoại hiện lên.</p>
<p><strong>Trong đó:</strong></p>
<ol>
<li>Chọn kiểu mở file (Ở đây bạn có thể giữ nguyên lựa chọn mà Photoshop đã chọn giúp bạn).</li>
<li>Ở phần này bạn chỉ cần đổi tên cho file ở phần Name nếu cần.</li>
<li>Ở phần này bạn thực hiện thay đổi kích thước ảnh, độ phân giải (Tích chọn vào <strong>Constrain Proportions</strong> để ràng buộc tỷ lệ kích thước chiều cao, chiều rộng của ảnh với nhau)</li>
<li>Bạn có thể giữ nguyên hoặc tích chọn vào cả 2 lựa chọn (<strong>Suppress Warnings:</strong> Ngăn chặn cảnh báo hay <strong>Open in reverse order:</strong> Mở theo thứ tự ngược lại).</li>
<li>Điều chỉnh phần xem trước kết quả phía trên theo các mức Small: Nhỏ, Large: Lớn, Fit Page: Vừa với trang.</li>
</ol>
<p class=Chỉnh sửa các thuộc tính trước khi mở tỏng hộp thoại hiện lên.

Chỉnh sửa các thuộc tính trước khi mở tỏng hộp thoại hiện lên .

Bước 4: Nhấn OK để mở file PDF trong Photoshop.

Nhấn OK để mở file PDF trong Photoshop

Nhấn OK để mở file PDF trong Photoshop

Bước 5: Kết quả sau khi mở file PDF trong Photoshop.

Kết quả sau khi mở file PDF trong Photoshop

Kết quả sau khi mở file PDF trong Photoshop

Và đó là những cách có thể giúp bạn chuyển đổi file PDF sang Photoshop 1 cách dễ dàng và đơn giản nhất. Hy vọng bài viết sẽ hữu ích với bạn. Nếu bạn thắc mắc về cách làm thì hãy để lại bình luận bên dưới nhé. Chúc bạn thành công!

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.