play 2
adoption tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng adoption trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ adoption tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm adoption tiếng Anh
adoption
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ adoption

Bạn đang chọn từ điển Anh-Việt, hãy nhập từ khóa để tra.

Bạn đang đọc: adoption tiếng Anh là gì?

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Định nghĩa – Khái niệm

adoption tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ adoption trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ adoption tiếng Anh nghĩa là gì.

adoption /ə’dɔpʃn/

* danh từ
– sự nhận làm con nuôi; sự nhận làm bố mẹ nuôi
– sự theo, sự làm theo (phương pháp…)
– sự chọn (nghề, người cho một chức vị)
– (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) sự chấp nhận và thực hiện (lời đề nghị…)

Thuật ngữ liên quan tới adoption

Tóm lại nội dung ý nghĩa của adoption trong tiếng Anh

adoption có nghĩa là: adoption /ə’dɔpʃn/* danh từ- sự nhận làm con nuôi; sự nhận làm bố mẹ nuôi- sự theo, sự làm theo (phương pháp…)- sự chọn (nghề, người cho một chức vị)- (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) sự chấp nhận và thực hiện (lời đề nghị…)

Đây là cách dùng adoption tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ adoption tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

adoption /ə’dɔpʃn/* danh từ- sự nhận làm con nuôi tiếng Anh là gì?
sự nhận làm bố mẹ nuôi- sự theo tiếng Anh là gì?
sự làm theo (phương pháp…)- sự chọn (nghề tiếng Anh là gì?
người cho một chức vị)- (từ Mỹ tiếng Anh là gì?
nghĩa Mỹ) sự chấp nhận và thực hiện (lời đề nghị…)

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.